De Vijf Tibetanen, voor je dagelijkse yoga-oefeningen
23 augustus 2021 

De Vijf Tibetanen, voor je dagelijkse yoga-oefeningen

Dagelijks yoga

Vind je het ook lastig? Om elke dag je oefeningen te doen? Tijd voor jezelf vrijmaken, zelfs al is het maar een kwartier per dag. Het is voor velen een frustratie. Het hebben van een vaste routine helpt, dat lees je vaak. Een vast moment op de dag is ook een veelgehoorde tip. Goede tips, zolang je niet opgeeft als het een keer niet lukt door een afspraak of een andere onvoorziene bezigheid.

Wat ook helpt, is als je weet wát je gaat doen. Wat het ook is, als je vooraf bepaalt wat je gaat doen en ervoor zorgt dat je daar op het moment suprême niet meer over hoeft na te denken, is de kans dat je het daadwerkelijk doet veel groter.

Elke dag yoga? Een vaste serie helpt! Vaak wordt gekozen voor de zonnegroet, een prima keuze. Voor wie op zoek is naar een goede serie, anders dan de zonnegroet, zou zich eens kunnen storten op de Vijf Tibetanen. Goed, leuk, gezond en eenvoudig.

Vaste serie

Ken je de Vijf Tibetanen? Het is een eeuwenoude routine, die is ontdekt in het Himalaya-gebergte waar monniken dagelijks de oefeningen deden. Vijf verschillende bewegingen in een serie van een vast aantal herhalingen. Heel eenvoudig op te bouwen.

De oefeningen brengen alle chakra's in evenwicht, ze zorgen voor een sterk lichaam en een goed uithoudingsvermogen. Verder houden de oefening je jong, zo vertelt het verhaal, je bruist van energie en blijft in balans.

Vijf oefeningen, die ideaal gezien stuk voor stuk 21 keer uitgevoerd worden, met een korte pauze tussen de verschillende oefeningen in. Een mooie manier van opbouwen is dat je het aantal herhalingen opbouwt. Eerst naar zeven, dan naar veertien en ten slotte naar 21 herhalingen.

Je kunt bijvoorbeeld starten met elke oefening keer drie. Dat lijkt misschien een eitje, maar vergis je niet, het zijn best pittige oefeningen. Bouw het aantal herhalingen op van drie naar zeven. Hou deze zeven herhalingen een poosje aan, bijvoorbeeld twee weken. Dan ga je weer verder, op naar veertien herhalingen. Heb je die bereikt, dan doe je twee weken lang elke oefening veertien keer. Om dan door te gaan naar 21 herhalingen.

Voer alle oefeningen met aandacht en zorg uit.

De vijf oefeningen

Voer elke oefening in een gelijk aantal herhalingen uit. Ademen via de neus. Rust na elke oefening uit in Savasana.

1. Draai

Ga rechtop staan en breng je armen zijwaarts omhoog, tot schouderhoogte. Draai rond, rechtsom. Je draait dus achter je rechterhand aan. Een hele cirkel is een herhaling. Let erop dat je niet duizelig wordt, dan gaat het zijn doel voorbij. Rustig het aantal opbouwen is de oplossing.

2. Buik

Oefening die lijkt op de beenheffing.

Ga languit liggen, de armen langs het lichaam met de handpalmen omlaag. Tijdens een inademing breng je je benen gestrekt omhoog en tegelijkertijd til je je hoofd op. Als je uitademt laat je je benen en je hoofd weer zakken.

3. Kameel

Oefening lijkt op de kameelhouding

Ga zitten op de knieën (kom vanuit diamantzit omhoog). Plaats je handen op je billen of op de achterkant van je bovenbenen. Kin op de borst. Tijdens een inademing buig je achterwaarts, waarbij je ook het hoofd naar achter kantelt. Kom terug rechtop met de kin op de borst.

4. Tafel

Oefening bestaat uit de stafhouding en de tafelhouding.

Ga rechtop zitten met de benen gestrekt. Plaats de handen naast de heupen, de vingers wijzen richting de voeten. De rug is helemaal recht en vormt een hoek van 90 graden met de benen. Breng de kin op de borst. Adem in en breng de heupen zover omhoog, totdat het romp, heupen en bovenbenen een rechte lijn vormen. De armen blijven gestrekt. Het hoofd zak omlaag, achterover. Op de uitademing beweeg je terug naar de stafhouding met de kin op de borst.

5. Hond

Oefening combineert omlaagkijkende hond en de omhoogkijkende hond.

Ga zitten op handen en knieën, in de kathouding. Beweeg vanaf hier naar de uitgangshouding, de omlaagkijkende hond, met de kin wat ingetrokken naar de borst. Tijdens de inademing ga je in een soepele beweging naar de omhoogkijkende hond. Op de uitademing terug naar de omlaagkijkende hondhouding.

Eeuwige jeugd

Wie dagelijks deze serie oefeningen doet, zou eeuwig jong blijven. Jongerenyoga tweepuntnul dus. Als dat geen motivatie is...?!

Veel plezier met deze oefeningen, voer ze uit met geduld en aandacht, geniet van je vooruitgang en blijf gezond!


Over de schrijver
Reactie plaatsen