Meditatie Bieb

Meditatie: Rust

Meditatie: Rust

1. Ben je comfortabel?

Is je houding goed, ben je er klaar voor? Als je nog iets wilt veranderen, neem daar dan rustig de tijd voor. Voel nog een keer of je comfortabel bent en adem een paar keer heel bewust en rustig. Laat dan de adem stromen, zoals die van nature is.

2. Wat is rust?

Rust betekent, stoppen met iets te doen. Niet bezig zijn met iets te doen. Doe je niets, dan doe je daar weer mee bezig, met niets doen. Dat is geen rust. Rust betekent: nergens mee bezig zijn.

Achter alles wat je doet, wat je denkt, voelt of zegt, bestaat rust. Vanuit rust ontstaat alles. Alles wat je doet, denkt, voelt en zegt komt voort uit een toestand die rust heet.

3. Ophouden met doen

Probeer niet je gedachten weg te duwen of de bewegingen van je gedachten te stoppen. Laat je gedachten bestaan, zonder er iets mee te doen. Hou op er iets mee te doen, dat is rust.

Je emoties of gevoelens laten bestaan, zonder er op in te gaan, zonder er iets van te vinden. Gewoon, laten bestaan zoals het is. Dat is rust.

Je leeft, je bestaat, dus gedachten, gevoelens en emoties bestaan. Door er niet op te reageren, op geen enkele manier, kom je tot een toestand van rust.

4. Toeschouwer

Je bent als een toeschouwer en zo kijk je naar de bewegingen van je gedachten, gevoelens en emoties. Als een toeschouwer die kijkt naar het denken, het voelen, het horen, het ruiken. Waarnemen vanuit rust. Er bestaat nu geen ingrijpen en er bestaat geen oordeel. Je bent een toeschouwer die waarneemt vanuit rust.

Rust is de bron van waaruit de zintuigen waarnemen.

5. Rust is er

Deze rust, achter alle bewegingen, is er, altijd. Altijd aanwezig, altijd is er die stille bron van rust.

Door op te houden met doen, met reageren, met er iets van te vinden, kom je bij die toestand van rust.

Jouw rust. Jouw veilige haven, rust. Geniet van dit moment van rust.

Als je uit-ge-rust bent, kom je langzaam weer wat in beweging, neem alle tijd die je nodig hebt, kom langzaam terug.

Reactie plaatsen