Privacy verklaring

Algemene gegevens

ZELFyoga

Anette Hogeboom

Eykmanstraat 16

2912 BD  Nieuwerkerk aan den IJssel

KvK nr 61419001

BTW nr NL001981272B38

info@zelfyoga.nl


ZELFyoga / Anette Hogeboom is de maker van EindExamenYoga, waarvoor deze privacy verklaring tevens van toepassing is. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website en gerelateerde websites en diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 02-01-2021.


ZELFyoga en Anette Hogeboom (hierna "wij"), gevestigd in Nederland, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij nemen een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens zeer serieus. Door middel van deze privacy verklaring informeren wij u hoe persoonsgegevens door ons worden verwerkt en gebruikt. Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze websites en onze klanten. ZELFyoga gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en zal deze te allen tijde vertrouwelijk behandelen.


Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op alle diensten van ZELFyoga. ZELFyoga is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere organisaties die vermeld staan op de websites van ZELFyoga.


Gebruik van persoonsgegevens

U kunt persoonsgegevens met ons delen wanneer u gebruikt maakt van één van onze diensten. Wij verzamelen en gebruiken de gegevens die u met ons deelt. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij in onze overeenkomst anders hebben afgesproken.


Soorten gegevens die wij kunnen verzamelen

De gegevens die verzameld en verwerkt kunnen worden zijn:202hkb

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Gegevens over uw activiteiten op onze websites
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer


Verwerkingsgronden

Uw persoonsgegevens worden in het algemeen door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van een betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Persoonsgegevens worden verzameld op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen, voor het ontvangen van een kopie van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u vindt dat de verstrekte informatie die wij over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen

Wij zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u of uw organisatie met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de VS zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die u verstrekt kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies

Wij willen op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bij voorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser-)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of te registreren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor
 • Encryptie van data
 • Pseudonimiseren van data
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk  met de SSH-sleutel
 • Overdrachten alleen over SSL
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen
 • Controle van erkende autorisaties


Websites en diensten van derden

Onze diensten omvatten activiteiten waarvoor wij gebruik maken van software die wij afnemen van externe partijen. Deze partijen bepalen welke soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. Als u vragen heeft over de partijen waarvan wij software gebruiken, teneinde de privacy verklaringen van deze partijen te kunnen lezen, kunt u contact met ons opnemen.

Wij maken gebruik van:

 • administratiekantoor
 • bedrijf voor hosting van website en e-mail
 • e-mail automatiseringsprogramma
 • social media platforms


Lees ook onze algemene voorwaarden en disclaimer

Wil je meer weten over jongerenyoga?

Jongerenyoga anders bekeken.

Download gratis deze inspirerende jongerenyogales (klik op de afbeelding)

Jongerenyoga met een twist

Volg een trainersdag of de online training en organiseer binnenkort zelf de EindExamenYoga-cursus voor jongeren (klik op de afbeelding)

Gecertificeerd eindexamenyogatrainer met vignet

Jongerenyoga anders bekeken.

Download gratis deze inspirerende jongerenyogales (klik op de afbeelding)

Yoga met een twist