Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ZELFyoga (hierna ZELF)


1. Begrippen 

1.1 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door ZELF georganiseerde trainingen, lessen, producten en workshops.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door ZELF gehanteerde algemene voorwaarden, zijn tevens van toepassing op alle door ZELFyoga uitgebrachte producten en/of diensten.

1.3 Deelnemer: degene die een les of workshop volgt of wenst te volgen bij ZELF.

1.4 Opdrachtgever: bedrijf of instantie die een les of workshop aanschaft voor zijn medewerkers of leerlingen.

1.5 ZELF is gevestigd op Eykmanstraat 16, 2912 BD Nieuwerkerk aan den IJssel en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 61419001.


2. Toepasselijkheid 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, lessen, producten en workshops. Door deelname aan een training, les of workshop verklaart de deelnemer en /of de opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 ZELF kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website.


3. Aansprakelijkheid 

3.1 ZELF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van trainingen, lessen en workshops bij ZELF.

3.2 ZELF werkt met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogatraining, les of workshop. Door deelname aan een training, les of workshop bij ZELF, aanvaardt de Deelnemer en Opdrachtgever dit risico op een blessure. ZELF biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

- Consulteer een arts voordat je met yogalessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent of indien je zwanger bent.

- Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yogadocent weten voordat je aan de yogales begint.

- Luister naar en volg de instructies van de betreffende yogadocent.

- Voer de yoga-oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.

- Voer geen yoga-oefeningen uit die pijnlijk zijn.

- Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.


4. Betaling en prijswijziging 

4.1 Een training, les en workshop moet voorafgaand aan de te volgen activiteit betaald worden. Betaling kan worden gedaan via overschrijving per bank.

4.2 ZELF behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende trainingen, lessen, producten en workshops te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per mail. Er volgt nooit een prijswijziging als reeds voor de afname betaald is.


5. Annulering deelname training, les of workshop 

5.1 Bij annulering langer dan 1 maand voordat de training, les of workshop start wordt volledig terugbetaald.

5.2 Bij annulering korter dan 1 maand en langer dan 1 week voordat de training, les of workshop start, wordt 50% terugbetaald. De deelnemer kan er ook éénmalig voor kiezen om mee te doen aan een volgende training (indien beschikbaar) en zonder extra kosten met de opdrachtgever een nieuwe datum afspreken.


6. Persoonsgegevens 

6.1 ZELF verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers en opdrachtgevers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. ZELF gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6.2 ZELF verwijst voor meer informatie naar de privacy policy, die gepubliceerd staat op deze website.


7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

7.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een training, product, les of workshop bij ZELF zullen bij uitsluiting worden beslecht door een bevoegde rechtbank.


Lees ook onze privacy verklaring en disclaimer

Wil je meer weten over jongerenyoga?

Jongerenyoga anders bekeken.

Download gratis deze inspirerende jongerenyogales (klik op de afbeelding)

Jongerenyoga met een twist

Schrijf je in voor de opleiding en organiseer binnenkort zelf de EindExamenYoga-cursus voor jongeren (klik op de afbeelding)

Gecertificeerd eindexamenyogatrainer met vignet