Eindexamenyoga en religie

Stressbeheersing op de christelijke scholengemeenschap

Yoga en religie hebben weinig met elkaar te maken en de twee hoeven elkaar ook niet in de weg te zitten, maar daar kijken veel mensen toch wat anders naar.

Vooral in kerkelijke, christelijke kringen is yoga een ‘verboden’ bezigheid. Dit is trouwens niet altijd zo, er zijn ook kringen waar het helemaal geen probleem is en zelfs aangemoedigd wordt. Of scholen en instellingen deze identiteiten helemaal los zouden moeten laten, is een andere discussie.

Waarom er wel of niet met wantrouwen naar yoga gekeken wordt, is niet zo relevant hier. Wat veel belangrijker is, is hoe je ermee omgaat als er weerstand bestaat tegen het ‘yoga’- woord. Bijvoorbeeld als je je lessenserie aan wilt bieden op een christelijke school.

Weerstand tegen het yoga-woord

Allereerst zou je kunnen vragen aan de contactpersoon op school of zij bezwaar hebben tegen yoga. Zo niet, dan heb je die horde alvast genomen. Dan komt de volgende horde, namelijk de vraag hoe de ouders van alle potentiële deelnemers aan jouw cursus hierover denken. Want dat kan heel anders zijn! Bied je jouw waardevolle cursus aan met de naam EindExamenYoga, dan kan het zomaar gebeuren dat aanmeldingen uitblijven vanwege de naam. Niet de bedoeling toch? Doe hier dus eerst wat onderzoek naar.

Lang niet alle leerlingen op een christelijke school staan ook zo in leven, zij zijn niet allemaal gelovig. Er kunnen ook leerlingen zijn die een ander geloof aanhangen. Vaak is de keuze voor een bepaalde school om hele andere redenen gemaakt. Er zijn echter ook leerlingen die bewust voor deze school kiezen, vanwege hun geloof. Soms is dat sterker aanwezig in de leerling dan het op de school wordt uitgedragen.

Opgelost!

Een prima oplossing de school én voor alle leerlingen is om de cursus EindExamenYoga om te dopen in cursus stressbeheersing. Je geeft dezelfde cursus, maar geeft het een andere naam.

“Tijdens de cursus maken we gebruik van houdingen uit de yoga, technieken uit mindfulness en coaching.”

De instructeur die de cursus geeft kan dit gemakkelijker doen dan een paar honderd mensen overtuigen van het feit dat yoga en geloof elkaar niet uit hoeven te sluiten.

Opgelost. Ieder kan en mag op deze manier zijn eigen pad volgen, niemand hoeft zich te verdedigen.

 

De trainersopleiding is inclusief voorbeeldbrieven en voorbeeldflyers om je cursus aan te bieden aan scholen, templates om zelf aan te passen. Voor christelijke instellingen is er een aparte template, zo heb je altijd een passende aankondiging bij de hand. 

Over de schrijver
Reactie plaatsen