Vertrouwen, zelfvertrouwen, discipline en affirmaties
23 april 2021 

Vertrouwen, zelfvertrouwen, discipline en affirmaties

Wat hebben deze vier met elkaar te maken?

Misschien klinkt het niet direct logisch, maar vertrouwen, zelfvertrouwen, discipline en affirmaties hebben meer met elkaar te maken dan je in eerste instantie denkt.

Heb je vertrouwen in jezelf, dan heb je zelfvertrouwen. Maar wat nou, als je geen vertrouwen in jezelf hebt? Dat je er niet op vertrouwt dat je de afspraken die je met jezelf gemaakt daadwerkelijk naleeft? Het gebeurt vaker dan je denkt, ga voor jezelf maar eens na wanneer jij je iets hebt voorgenomen, dat na zeer korte tijd al verwaterd was?

Heb jij vertrouwen in jezelf?

Om te bouwen aan je zelfvertrouwen heb je minstens twee dingen te doen.

Ten eerste moet je heel zeker weten dat je achter je voornemen staat. Elk voornemen dat je niet ‘volhoudt’ doet afbreuk aan je zelfvertrouwen. Je kunt er immers niet meer op vertrouwen dat jij je eigen afspraken naleeft.

Ten tweede heb je discipline nodig. Discipline, ja, daar heb je hem! Om nieuwe gewoontes te creëren of om oude gewoontes af te leren is het nodig dat je je voor een bepaalde tijd houdt aan je eigen afspraken. Omdat het ander gedrag is dan je gewend bent, is er discipline nodig. De kracht om je, tegen de weerstand in, te houden aan je voornemen. Na verloop van tijd is er een nieuwe gewoonte ontstaan, de gewoonte die je wenste. En de weerstand is verdwenen.

Je zelfvertrouwen is gegroeid. Je kunt erop vertrouwen dat je voldoende discipline in je hebt om je eigen afspraken na te komen.

De kracht van een goede affirmatie

Affirmaties kunnen hierbij erg behulpzaam zijn, mits op de juiste manier geformuleerd. En daar gaat het vaak mis. De meest gemaakte fout is een affirmatie die iets in de toekomst laat bestaan, zoals ‘ik ga stoppen met roken’. Als deze affirmatie de waarheid moet zijn, dan blijf je altijd in de situatie dat je gaat stoppen met roken. Maar je kan niet stoppen met roken, want dan kan je affirmatie niet meer waar zijn.

In dit geval zou de affirmatie verbeterd kunnen worden, door er ‘ik rook niet’ van te maken. Voel je dat dit sterker is? Maar wacht even, ook deze affirmatie is geen aanbeveling. Want het woordje ‘niet’ staat erin en dat herkent ons brein niet. Bovendien zou je bij herhaling herinnerd worden aan het roken, wat nou ook niet zo handig is. Zolang je met roken bezig blijft, op welke manier dan ook, blijf je een roker.

Je kunt het oplossen door het bijvoorbeeld te veranderen in ‘ik adem gezond’ of ‘ik adem frisse lucht’ of ‘ik heb gezonde longen’.

Discipline en bouwen aan zelfvertrouwen

Door discipline op te brengen, door jezelf met de juiste affirmaties te helpen, vergroot je de kans dat je je houdt aan de afspraken met jezelf. Zo kun je bouwen aan je zelfvertrouwen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen