Hoofdlijnen van yoga

Wat is yoga

Wat is yoga

Yoga bestaat al duizenden jaren en wordt beoefend om eenheid en balans te bereiken. Van oudsher betekent het woord 'yoga' letterlijk 'juk'. Hiermee wordt het juk van de schepping bedoeld, dat een mens in het leven draagt, want elk mens is een onderdeel van het grote geheel, de eenheid. Tevens staat het juk symbool voor de brenger van balans bij het dragen van een zware last, in welke vorm dan ook.

Yoga zoals wij die tegenwoordig beoefenen is, bij de juiste uitvoering, een discipline die ons tot deze staat van balans brengt.

In de yoga kun je vier hoofdlijnen onderscheiden, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De yogavormen zoals wij die tegenwoordig beoefenen in het westen, beweegt zich hoofdzakelijk over één van deze vier hoofdlijnen, waarbij echter de andere drie niet uit het oog verloren worden. Elk van deze bouwstenen is nodig voor het bereiken van balans.

De hoofdlijnen zijn:

  1. Jnana-yoga, de yoga van het denken of het intellect
  2. Bhakti-yoga, de yoga van de liefde en de toewijding
  3. Raja-yoga, de yoga van het innerlijke of de concentratie
  4. Karma-yoga, de yoga van handeling zonder verwachting of gehechtheid

Integrale Yoga omvat alle hoofdlijnen, volgens de leer van Sri Aurobindo.

In de loop van de tijd zijn er allerlei varianten ontstaan op deze vier hoofdlijnen, klassieke yogastijlen en moderne, nieuwe yogavormen.

Wat is hatha-yoga?

In onze westerse wereld wordt vaak gesproken over hatha-yoga, maar eigenlijk is dit slechts een onderdeel van de yoga in zijn geheel. Dit is het onderdeel van de yoga dat gaat over het fysieke lichaam en de adembeheersing. De oefeningen en houdingen die uitgevoerd worden, zijn bedoeld om het lichaam te reinigen en te vitaliseren. Tijdens de hatha-yoga worden fysieke houdingen ofwel asanas gedaan en er wordt gewerkt aan adembeheersing ofwel pranayama. De asanas en de pranayama werken op het fysieke en op het mentale, waarbij opgemerkt mag worden dat het mentale deel vaak te weinig aandacht krijgt.

Wat is een yogahouding of asana?

Het woord 'houding' heeft meerdere betekenissen. In de yoga noemen we een houding 'asana', zoals in het Sanskriet. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe voer je een asana op de juiste manier uit?

Zomaar een lichaamshouding aannemen is nog geen yoga. Ook niet als het een bekende yogahouding is. Al ken je de houding bij naam, misschien zelfs in het Sanskriet, al staat je lijf volgens jou precies in de juiste positie, ook dan is het nog geen yoga. Yoga is veel meer dan in een bepaalde houding kunnen uitvoeren.


Reactie plaatsen
Jawel, cookies!
arrow_drop_up arrow_drop_down