Leeftijdsfasen

Wat is een puber?

Leeftijdsfasen

Vanaf je geboorte tot aan je leven als volwassen mens maak je normaliter verschillende leeftijdsfasen door., met de bijbehorende ontwikkeling van volledige afhankelijkheid tot onafhankelijkheid. Hoewel een mens nooit voor de volle 100% onafhankelijk wordt, spreek je voor het gemak van onafhankelijkheid bij een goed ontwikkelde volwassene.

Leeftijden per groep

Onderstaande opsomming geeft bij benadering weer, welke fase bij welke leeftijd hoort. De onafhankelijkheid neemt toe naarmate je ouder wordt.

  • Baby 0-1,5 jaar (volledig afhankelijk)
  • Peuter 1,5-4 jaar
  • Kleuter 4-6 jaar
  • Schoolkind 6-11 jaar
  • Puberteit 10-15 jaar
  • Adolescent / jongeren 10-23 jaar
  • Volwassen 23-65 jaar (onafhankelijk)
  • Oudere vanaf 65 jaar

Leeftijd en coaching

Bij elke leeftijdsgroep past een andere manier van communiceren, evenals een andere mate voor het nemen van verantwoordelijkheid. De taal en de woorden die je gebruikt tijdens een gesprek tussen volwassen mensen, past niet bij een gesprek met een schoolkind. Dat dit ook geldt voor verantwoordelijkheid is helaas niet altijd duidelijk.

Tijdens coaching, op welke wijze dan ook, is het van belang om aan te sluiten op de ontwikkeling van de coachee (de gecoachte).

Reactie plaatsen